Andre rettigheter

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERRegelverket rundt rundt grunnskole og videregående opplæring har etterhvert blitt meget omfattende. Under andre rettigheter vil vi samle artikler som handler om temaer som ikke direkte kan knyttes til spesialundervisning, slik som:

  • Elevenes skolemiljø
  • Fritak fra vurdering med karakter
  • Formålsparagrafen m.m.