Hjem

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HER
Velkommen til rettiskolen.no!

Disse elevene har rett til spesialundervisning


Det eneste alle elever med rett til spesialundervisning har til felles er at de ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Utbyttet av opplæringen kan være svekket av en lang rekke årsaker, slik som lærevansker, sosiale, personlige og psykologiske utfordringer. Forhold rundt eleven kan virke inn: mangelfull opplæring, vanskelige hjemmeforhold m.m.


Fritak fra vurdering med karakter


Noen elever kan få fritak fra vurdering med karakter. Fritak er mest aktuelt i grunnskolen, men det finnes også noen fritaksmuligheter i videregående opplæring.


Elevenes skolemiljø


På samme måte som arbeidere har en arbeidsmiljølov finnes det også regler for elevenes skolemiljø.Misoppfatninger om spesialundervisning


Reglene om spesialundervisning omfattende og det eksisterer en mengde misoppfatninger. Gjennom å identifisere disse misoppfatningene håper vi å kunne bidra til bedre regelforståelse og regeletterlevelse i spesialundervisningen. .

Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste?


PP-tjenesten har plikt til å utforme spesialundervisningen i samarbeid med eleven. Likevel spiller eleven en passiv rolle i spesialundervisningen. Viktige avgjørelser om elevens skolehverdag blir ofte tatt uten reell elevmedvirkning. Er det mulig å forestille seg en elevsentrert PP-tjeneste? En PP-tjeneste som opererer i samsvar med lover og retningslinjer for barn og unge? 

Formålsparagrafen


Hva vil vi at elevene skal lære på skolen? Hvordan kan skolen være med å utvikle barn og ungdom? Formålet med opplæringen er sammenfattet i opplæringslova § 1-1 formålsparagrafen.