Om Rett i skolen

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HER




"Rettigheter og plikter i grunnskole og videregående opplæring"

Hva er Rett i skolen?


Rett i skolen er et nettsted som tar for seg elevenes rettigheter og plikter i grunnskole og videregående opplæring.


I de senere år har vi sett en stadig sterkere bevissthet rundt lovverket som regulerer skolen hos politikere, skoleledere, lærere, foreldre og elever og andre. Samtidig har nasjonale og lokale tilsyn ute i kommunene og fylkeskommunene avdekket manglende regelforståelse og regeletterlevelse.


Ettersom lovverket og øvrige retningslinjer kan være vanskelig tilgjengelig, ønsker Rett i skolen å bidra til å hjelpe på dette. Vi håper på å kunne bidra til en bedre lovforståelse, og at så mange elever som mulig får sine rettigheter oppfylt, slik at de får en trygg, lærerik og meningsfull skolegang.


Rett i skolen eies og drives av Odd Ivar Strandkleiv. Strandkleiv er ansvarlig redaktør for Rett i skolen. En del av artiklene vil både være tilgjengelige på Rett i skolen og elevsiden.no. I noen tilfeller vil det være lenket til elevsiden.no for lengre artikler.

.

"Rett i skolen håper på å kunne bidra til en bedre lovforståelse, og at så mange elever som mulig får sine rettigheter oppfylt, slik at de får en trygg og meningsfull skolegang"

Odd Ivar Strandkleiv (f. 1971) har lang erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Strandkleiv har utdanning som Cand.paed (profesjonsstudiet i pedagogikk) fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere fagbøker om tilpasset opplæring. Strandkleiv er også ansvarlig redaktør for elevsiden.no.