Spørsmål om vurdering

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERSpørsmål og svar om vurdering


Her finner du spørsmål og svar om vurdering i grunnskole og videregående opplæring. Det finnes to typer vurdering: Vurdering for læring og vurdering av læring. Begge disse vurderingsformene er beskrevet i lov og regelverk. Vurdering for læring handler om at elever og lærere bruker informasjonen i vurderingene og tilbakemeldingene underveis i læringsprosessen for å lære. Vurdering av læring er formelle tilbakemeldinger etter at et læringsarbeid er avsluttet, gjerne i form av prøver, eksamener og standpunktkarakterer. Vurderingene uttrykkes gjerne gjennom en karakter eller bestått eller ikke bestått. Disse vurderingene gir lite informasjon om hva eleven kan gjøre for å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter.Lærevansker, karakterer og spesialundervisning


Jeg er mor til en gutt på ungdomsskolen. Han er født med et sjeldent syndrom og har lærevansker. Vi har slitt utrolig med skolen, ikke minst med lærere, og for å få på bordet hva tilpasset opplæring er i praksis. Han har spesialundervisning i norsk, engelsk og matematikk. I de andre fagene har han tilpasset opplæring innenfor den ordinære opplæringen. Eleven kom nylig hjem med sin første karakterbok, selv om vi har vært enige med skolen og PPT om at han ikke skal ha karakterer foreløpig. Han var spent, og da vi åpnet boka sto det en hel side med IV (ikke vurderingsgrunnlag) i alle fag. Han ble veldig lei seg. Han har virkelig jobbet i det siste for å greie å nå målene i sin IOP. Det må da være mulig å lage en "tilpasset karakterbok" ut fra hans nivå, slik at vi kan bruke karakterer på bakgrunn av han målsettinger. Vi har snakket om det, og han vil føle det motiverende. Har dere erfaringer rundt dette? Når både han og jeg legger ned mye arbeid i skolen, er det ikke holdbart å skulle gå ut 10. klasse med et vitnemål med bare IV. Det er direkte ødeleggende og blir en "late som skole" for de som har det vanskeligst. Det er heller ikke riktig å gå ut med ingenting etter 10 års skolegang.,


Svar (Odd Ivar Strandkleiv): Vurdering med karakter kan være drepende for motivasjonen for elever som har lærevansker og spesialundervisning. Vurdering dreier seg om langt mer enn karakterer, men karakterer har lett for å overskygge andre og mer læringsdrivende tilbakemeldinger. Karakterer gir en pekepinn på oppnådd kompetanse i forhold til målene i læreplanen, men underveisvurderingen er langt viktigere for læringsarbeidet enn sluttvurdering i form av karakterer. Dette skyldes at underveisvurderingen (vurdering for læring) både gir en beskrivelse av hva han kan og hva han kan gjøre for å komme seg videre i læringsarbeidet. Alle elever skal ha underveisvurdering, også de som har fritak fra vurdering med karakter.


Forutsetningen for å få fritak fra vurdering med karakter i fag er blant annet at eleven har spesialundervisning i faget (se vår artikkel Fritak fra vurdering med karakter). Ettersom sønnen deres bare har spesialundervisning i fagene norsk, engelsk og matematikk, kan han i utgangspunktet bare ha fritak fra vurdering med karakter i disse fagene. Dersom karakterer og øvrige vurderinger (noe de ser ut til å være) er nedslående også i andre fag enn norsk, engelsk og matematikk, bør dere be skolen gjøre de nødvendige undersøkelsene for å finne ut om sønnen deres har behov for spesialundervisning også i de øvrige fagene. For elever som bare har IV, skal det mye til at de ikke har behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen. Skolen må i så fall henvise til PPT for en ny sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning.


Det er ikke anledning til å gi "pedagogiske karakterer", bortsett fra i orden og atferd hvor en skal ta hensyn til elevens forutsetninger. I kroppsøving skal det tas hensyn til elevens innsats i karaktersettingen. Det er imidlertid rikelig anledning til å gi motiverende og læringsdrivende tilbakemeldinger uten karakter for alle elever. Jo mer en demper karakterjaget, jo mer kan eleven konsentrere seg om læringsarbeidet. Alle elever skal ha halvårsvurdering i fag, og her er det målene i IOP som skal danne utgangspunkt for vurdering i de fagene eleven har spesialundervisning.